Meervaart Jong

Meervaart Jong is een inspirerende vrijetijdsorganisatie in Amsterdam Nieuw-West. Meervaart Jong geeft kinderen de gelegenheid om hun verhaal, hun blik op de wereld zichtbaar te maken middels de podiumkunsten.

Onder begeleiding van een team van gedreven kunstvakdocenten, nemen kinderen in de leeftijd van 2 t/m 16 jaar deel aan jaarcursussen en producties op het gebied van theater, zang, dans, DJ’en, freerunning en beeldende kunst. Bij Meervaart Jong staat het zelf theatermaken en de theatrale ervaring op de eerste plaats. Elk seizoen wordt afgesloten met het Meervaart Jong Festival in Theater de Meervaart, waar iedere groep zich presenteert. Jaarlijks nemen 700 kinderen deel aan cursussen.

Meervaart Jong is de educatie- en talentontwikkelingsafdeling van Theater de Meervaart. Meervaart Jong werkt nauw samen met het primair en voortgezet onderwijs in Nieuw-West aan leerlijnen theater en dans. Ook bezoeken scholen de Meervaart voor jeugdvoorstellingen. Meervaart Jong heeft ruime ervaring in het maken van creatieve educatieprogramma’s voor de leeftijd 4 tot 16 jaar.

Kijk op de website van de 4West en de pagina van Meervaart Studio voor meer informatie.

   4West

   Meervaart Studio