Stichting De Talentenschool

Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar niet alle kinderen maken een gelijke start. De Talentenschool biedt sinds 2006 programma’s na schooltijd om kinderen een extra zetje in de rug te geven. Door kinderen te begeleiden en aan te spreken op hun talenten wordt gewerkt aan het verhogen van lees- en taalplezier en het verbeteren van zelfvertrouwen.

In de loop der jaren heeft de Talentenschool een pedagogisch en didactisch verantwoorde methode ontwikkeld, waarin gewerkt wordt aan het versterken van de kinderen en hun ouders op het gebied van taalvaardigheden. Door preventief kinderen en hun ouders extra steun te bieden, vermindert dat het risico op schooluitval in de latere schoolcarrière van de kinderen. De Talentenschool wordt door verschillende scholen in Amsterdam Nieuw-West en Centrum ingehuurd om leerlingen van die scholen extra te begeleiden.

Welzijnsinstellingen, zoals de ouder- en kindcentra, de Opvoedpoli en logopedistenpraktijken verwijzen ouders regelmatig naar de Talentenschool voor extra ondersteuning van hun kinderen. De Talentenschool heeft de naam pedagogisch en didactisch verantwoorde cursussen aan te bieden.

 

Kijk op de website van de Talentenschool voor meer informatie.

De Talentenschool