Stichting De Weekend Academie

Stichting Weekend Academie biedt al ruimt 10 jaar ondersteuning aan jongeren van 10-16 jaar op het gebied van studievaardigheden, talentontwikkeling en coaching om hun kansen in de maatschappij te vergoten. De jongeren zitten in groep 7 of 8 van het basisonderwijs of in de onderbouw van de middelbare school. Doordeweeks of in het weekend volgen ze een programma gericht op huiswerkbegeleiding/studievaardigheden, taalversterking, talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en sport & spel.

De kracht van de Weekend Academie is het werken met rolmodellen; begeleiders en gastsprekers. Zij helpen het wereldbeeld van de jongeren verbreden en laten hen zien wat ze met de juiste begeleiding en inzet kunnen bereiken. Daarnaast werkt de Weekend Academie nauw samen met scholen en de ouders van deze kinderen. In het project Startcoaching en De Grote Oversteek worden de jongeren voorbereid op de overstap van groep 8 naar de middelbare school en worden ze ondersteund als ze in de brugklas zitten. Hun ouders worden gecoacht op het gebied van ouderbetrokkenheid, opvoeding en schoolsucces.

De Weekend Academie biedt programma’s en coaching aan in Amsterdam West, Nieuw-west en Noord en buiten Amsterdam in Haarlem en Almere. Het kantoor en zit in het Talentenhuis en op 2 dagen in de week is er het jongerenprogramma.

 

Kijk op de website van de Weekend Academie voor meer informatie.

   Weekend Academie