Stichting Weekend Academie

Stichting Weekend Academie is een organisatie met individuele begeleiding en groepsprogramma’s voor jongeren en hun ouders, waarin wij de groei van het zelfvertrouwen, schoolsucces en kansen in de maatschappij stimuleren. Onze passie is jongeren motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we onder andere door het geven van inhoudelijke begeleiding, coaching en het verbeteren van studievaardigheden.

De kracht van de Weekend Academie is het werken met rolmodellen; begeleiders en gastsprekers. Zij helpen het wereldbeeld van de jongeren verbreden en laten hen zien wat ze met de juiste begeleiding en inzet kunnen bereiken. Daarnaast werkt de Weekend Academie nauw samen met de ouders van deze kinderen, en spelen partners zoals basisscholen, voortgezet onderwijs, hogescholen, gemeenten en fondsen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de projecten.

Programma’s van de Weekend Academie 

Een belangrijke rol is nog steeds weggelegd voor het Weekend Academie Talentprogramma. Binnen dit programma is er aandacht voor huiswerkbegeleiding, het verbreden van het wereldbeeld (onder andere met gastlessen, beroepsoriëntatie en excursies), het versterken van sociale vaardigheden en sport en spel. Daarnaast heeft de Weekend Academie ook programma’s specifiek gericht op ouders, nieuwkomers, leerlingen die de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs maken en van vmbo naar mbo. Hiermee speelt de organisatie altijd in op actuele vraagstukken uit de samenleving. Eind 2020 werd het aanbod verbreed met de West Academie, waarbij kinderen met een aanvullend onderwijsaanbod taal- en rekenachterstanden inhalen die zij hebben opgelopen door de coronacrisis. 

Waar de Weekend Academie in 2006 begon met één vestiging in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, heeft de organisatie anno 2022 een groot aanbod aan programma’s en locaties in Amsterdam Nieuw-West, West, Noord en Zuidoost, en in Almere en Haarlem. Inmiddels worden wekelijks 3000 jongeren en gezinnen bereikt.

Kijk op de website van de Weekend Academie voor meer informatie.
   Weekend Academie
   Weekend Academie LinkedIn
   Weekend Academie Instagram
    Weekend Academie Facebook