Stichting Maroc.NL

Maroc.NL is sinds 1998 één van de grootste internetcommunities voor Nederlandse jongeren. In het bijzonder voor jongeren met een mediterrane en/of islamitische achtergrond vervult deze community een voorbeeldfunctie en vormt tevens een bron van inspiratie.
Stichting Maroc.NL is in 2000 rond deze community opgericht. De doelstellingen van Maroc.NL richten zich op het in stand houden en uitbouwen van een inhoudelijk ongecensureerd digitaal platform om de informatie, communicatie, integratie en emancipatie van jongeren met een allochtone achtergrond in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Maroc.NL heeft meer dan 350.000 bezoekers per maand. Bezoekers komen vooral om te discussiëren op de fora en elkaar te ontmoeten op de chat met dagelijks enkele honderden simultane gebruikers.
De invloed van Maroc.NL is echter verstrekkender. Zowel in de tijd als in het toepassen van nieuwe technologie en concepten heeft de stichting de weg geëffend voor anderen en zo een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van vooral Marokkaanse Nederlanders op het internet. Maroc.NL experimenteert met de toepassing van allerlei (nieuwe) technieken om haar bezoekers beter te kunnen bedienen en met elkaar in contact te brengen.

Stichting Maroc.NL stelt alles in het werk om bij te dragen aan de emancipatie van onze achterban. Wij geloven niet zozeer in integratie maar in emancipatie. Pas nadat onze achterban is geëmancipeerd en zichzelf volwaardig onderdeel van deze samenleving weet kan zij een (volwaardige) bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Tot die tijd zal zij blijven steken in een positie van afhankelijkheid en achterstand.
Door onze achterban te betrekken en te informeren proberen wij ze te stimuleren tot actieve meningsvorming. De volgende stap is participatie door ze met elkaar in discussie te laten gaan over nieuws en achtergronden die wij agenderen.

Kijk op de website van Maroc.NL zelf voor meer informatie.

   Maroc.NL